LA 20/1995 vp

Lakialoite: Laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain 2 §:n ja kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain 2 §:n ja kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Jääskeläinen /SKL

Muita allekirjoittajia

5

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.1995 Päättynyt PTK 53/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1232

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 208/1996 vp