Valtiopaivaasia LA 20/2004

LA 20/2004 vp

Lakialoite: Laki yliopistolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

04.03.2004

Kansanedustaja

Rask, Maija /sd

Muita allekirjoittajia

15

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2004 Päättynyt PTK 23/2004 6
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/2004 vp
Valmistunut

09.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 20/2004 vp hylätään ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2004 Keskeytetty PTK 73/2004 2
11.06.2004 Päättynyt PTK 74/2004 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2004 Keskeytetty PTK 76/2004 11
17.06.2004 Päättynyt PTK 77/2004 1 1, 2
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 10/2004 vp

​​​​