Valtiopaivaasia LA 21/2004

LA 21/2004 vp

Lakialoite: Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

09.03.2004

Kansanedustaja

Koskinen, Marjaana /sd

Muita allekirjoittajia

8

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.2004 Päättynyt PTK 28/2004 5
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 12/2004 vp
Valmistunut

10.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 21/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004 16
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 9
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 88/2004 vp