LA 22/1995 vp

Lakialoite: Laiksi sairausvakuutuslain 19 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain 19 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Vehkaoja /SDP

Muita allekirjoittajia

14

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.1995 Päättynyt PTK 58/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1446

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 124/1995 vp