LA 23/1995 vp

Lakialoite: Laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 2 §:n 3 a kohdan ja 5 §:n 4 momentin kumoamisesta

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 2 §:n 3 a kohdan ja 5 §:n 4 momentin kumoamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kukkonen, U-M /RKP

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1995 Päättynyt PTK 66/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1642

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 82/1998 vp