Valtiopaivaasia LA 24/2003

LA 24/2003 vp

Lakialoite: Laki kuntoutusrahalain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuntoutusrahalain 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kuntoutusrahalain 8 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

06.05.2003

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2003 Päättynyt PTK 31/2003 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2005 vp
Valmistunut

27.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 24/2003 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2005 Keskeytetty PTK 64/2005 6
03.06.2005 Päättynyt PTK 66/2005 1 1-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2005 Päättynyt PTK 69/2005 14
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 3/2005 vp

​​​​