LA 25/1997 vp

Lakialoite: Laiksi alkoholilain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki alkoholilain 16 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /skl

Muita allekirjoittajia

133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.1997 Poistettu PTK 43/1997
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 71/1997 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

TJ 18 b §, kohta 5 b