Valtiopaivaasia LA 25/2001

LA 25/2001 vp

Lakialoite: Laki vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista

Päätökset

1. Laki vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista

Aloite jätetty

Pvm

06.03.2001

Kansanedustaja

Hyssälä, Liisa /kesk

Muita allekirjoittajia

28

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2001 Päättynyt PTK 72/2001 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/2001 vp
Valmistunut

08.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 § muutettuna, että lakialoite LA 25/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 61/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2001 Keskeytetty PTK 133/2001 6
16.11.2001 Päättynyt PTK 134/2001 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2001 Keskeytetty PTK 135/2001 15
21.11.2001 Päättynyt PTK 136/2001 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 150/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​