Valtiopaivaasia LA 26/1995

LA 26/1995 vp

Lakialoite: Laiksi metsästyslain 56 §:n muuttamisesta ja laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki metsästyslain 56 §:n muuttamisesta ja laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1398/1995, 1399/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki metsästyslain 56 §:n muuttamisesta ja laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

22.09.1995

Kansanedustaja

Saario /Kok

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1995 Poistettu PTK 66/1995 1651
05.10.1995 Päättynyt PTK 69/1995 1763

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/1995 vp
Valmistunut

16.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 100/1995 2646

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995 2658
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 2668

Asian käsittely on yhdistetty

HE 88/1995 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

​​​​