Valtiopaivaasia LA 26/1996

LA 26/1996 vp

Lakialoite: Laiksi kahden samaa sukupuolta olevan henkilön parisuhteen virallistamisesta

Huomautus

Eduskunta on lakialoitteen johdosta hyväksynyt toivomuksen (ks. EK 17/1997 vp).

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki kahden samaa sukupuolta olevan henkilön parisuhteen virallistamisesta

Aloite jätetty

Pvm

28.05.1996

Kansanedustaja

Ojala, Outi /vas

Muita allekirjoittajia

57

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996 2147

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/1997 vp
Valmistunut

17.06.1997

Päätösehdotus

Hylätty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.09.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 106/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.1997 Päättynyt PTK 107/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1997 Päättynyt PTK 109/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1997 Keskeytynyt PTK 114/1997
26.09.1997 Päättynyt PTK 115/1997 1, 2

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

26.09.1997

Kirjelmä
EK 17/1997 vp

​​​​