Valtiopaivaasia LA 26/2008

LA 26/2008 vp

Lakialoite: Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

01.04.2008

Kansanedustaja

Lapintie, Annika /vas

Muita allekirjoittajia

16

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2008 Päättynyt PTK 42/2008 4
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2008 vp
Valmistunut

11.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 27/2007 vp, LA 15/2008 vp ja LA 26/2008 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2008 Keskeytetty PTK 108/2008 1
19.11.2008 Päättynyt PTK 109/2008 1 1,2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2008 Keskeytetty PTK 112/2008 13
26.11.2008 Päättynyt PTK 113/2008 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 118/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​