Valtiopaivaasia LA 26/2009

LA 26/2009 vp

Lakialoite: Yliopistolaki

Päätökset

1. Yliopistolaki

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Yliopistolaki

Aloite jätetty

Pvm

26.03.2009

Kansanedustaja

Peltonen, Tuula /sd

Muita allekirjoittajia

32

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2009 Poistettu PTK 38/2009 5
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009 17
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2009 vp
Valmistunut

10.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet 13/2009 vp ja 26/2009 vp hylätään ja että hyväksytään 5 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2009 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.6.2009 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2009 Päättynyt PTK 66/2009 7 7-42
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Keskeytetty PTK 68/2009 13
16.06.2009 Päättynyt PTK 69/2009 3 4-7
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 7/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot