LA 28/1997 vp

Lakialoite: Laiksi työaikalain 37 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki työaikalain 37 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Koskinen, Johannes /sd

Muita allekirjoittajia

11

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1997 Päättynyt PTK 51/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 181/1998 vp