LA 28/1999 vp

Lakialoite: Laiksi ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1999 Päättynyt PTK 14/1999
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 34/2002 vp
Valmistunut

13.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hylätään, että 1., 2. ja 4.-12. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 4/1999 vp ja LA 28/1999 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 77/2002 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2003 Keskeytetty PTK 204/2002
14.02.2003 Päättynyt PTK 205/2002 3, 4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 216/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot