Valtiopaivaasia LA 28/2006

LA 28/2006 vp

Lakialoite: Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
544/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
545/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
546/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta

2. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

30.03.2006

Kansanedustaja

Kalli, Timo /kesk

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2006 Päättynyt PTK 35/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 5/2006 vp
Valmistunut

17.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 3/2006 vp
Valmistunut

12.05.2006

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2006 vp
Valmistunut

27.04.2006

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/2006 vp
Valmistunut

12.05.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2006 Päättynyt PTK 63/2006 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

05.06.2006

Kirjelmä
EK 15/2006 vp

​​​​