LA 29/1992 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi ajoneuvoasetuksen 63 §:n 1 momentin b kohdan kumoamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi ajoneuvoasetuksen 63 §:n 1 momentin b kohdan kumoamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rauramo /Kok

Muita allekirjoittajia

11

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3271

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 149/1992 vp