Valtiopaivaasia LA 29/2006

LA 29/2006 vp

Lakialoite: Laki tekijänoikeuslain sekä eräiden muiden teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki toiminimilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki patenttilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

8. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta

2. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

3. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

4. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

5. Laki toiminimilain muuttamisesta

6. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

7. Laki patenttilain muuttamisesta

8. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

9. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

05.04.2006

Kansanedustaja

Kasvi, Jyrki /vihr

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.05.2006 Keskeytetty PTK 49/2006 3
09.05.2006 Päättynyt PTK 50/2006 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2006 vp
Valmistunut

31.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 29/2006 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2006 Päättynyt PTK 65/2006 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2006 Päättynyt PTK 68/2006 10
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 26/2006 vp

​​​​