LA 29/2012 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Ruohonen-Lerner, Pirkko /ps

Muita allekirjoittajia

20

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2012 Päättynyt PTK 115/2012
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta