LA 31/2002 vp

Lakialoite: Laki nuorten työpajatoiminnasta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki nuorten työpajatoiminnasta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Seppälä, Arto /sd

Muita allekirjoittajia

49

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.2002 Päättynyt PTK 41/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta