Valtiopaivaasia LA 31/2005

LA 31/2005 vp

Lakialoite: Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

17.03.2005

Kansanedustaja

Kuoppa, Mikko /vas

Muita allekirjoittajia

10

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.03.2005 Päättynyt PTK 31/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2006 vp
Valmistunut

02.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hylätään, että 1.-3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 31/2003 vp, LA 24/2004 vp, LA 66/2004 vp, LA 127/2004 vp ja LA 31/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2006 Keskeytetty PTK 20/2006 5
10.03.2006 Päättynyt PTK 22/2006 1 1, 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2006 Keskeytetty PTK 23/2006 6
15.03.2006 Päättynyt PTK 24/2006 2 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 45/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot