LA 32/2010 vp

Lakialoite: Laki tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Seurujärvi, Janne /kesk

Muita allekirjoittajia

55

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2010 Päättynyt PTK 53/2010
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 23/2010 vp
Valmistunut

10.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-5. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina. että lakialoitteet LA 109/2007 vp , LA 70/2008 vp , LA 32/2010 vp sekä LA 42/2010 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 45/2007 vp , TPA 43/2008 vp , TPA 47/2009 vp , TPA 56/2009 vp sekä TPA 40/2010 vp hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.01.2011 Keskeytetty PTK 135/2010
14.01.2011 Päättynyt PTK 138/2010 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2011 Päättynyt PTK 139/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 212/2010 vp