LA 33/1995 vp

Lakialoite: Laiksi työllisyyslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Elo /SDP

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.10.1995 Päättynyt PTK 76/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1988

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 178/1997 vp