Valtiopaivaasia LA 33/1996

LA 33/1996 vp

Lakialoite: Laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

14.06.1996

Kansanedustaja

Tulonen, Irja /kok

Muita allekirjoittajia

101

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.09.1996 Päättynyt PTK 93/1996 2789

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 172/1996 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

TJ 18 b §, kohta 5 b