LA 33/2009 vp

Lakialoite: Laki nimilain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki nimilain 2 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Gestrin, Christina /r

Muita allekirjoittajia

11

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.2009 Päättynyt PTK 49/2009
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta