Valtiopaivaasia LA 34/2004

LA 34/2004 vp

Lakialoite: Laki alkoholilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki alkoholilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki alkoholilain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

25.03.2004

Kansanedustaja

Kumpula, Miapetra /sd

Muita allekirjoittajia

25

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.2004 Päättynyt PTK 50/2004 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2006 vp
Valmistunut

09.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, ja että lakialoite LA 34/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2006 Päättynyt PTK 7/2006 7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2006 Poistettu PTK 10/2006 5
22.02.2006 Päättynyt PTK 12/2006 9
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 138/2004 vp

​​​​