LA 35/1992 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi työttömyysturvalain 25 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi työttömyysturvalain 25 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Stenius-Kaukonen /Vas

Muita allekirjoittajia

15

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3772

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 233/1993 vp