Valtiopaivaasia LA 36/2009

LA 36/2009 vp

Lakialoite: Laki esitutkintalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

16.04.2009

Kansanedustaja

Vistbacka, Raimo /ps

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.2009 Päättynyt PTK 49/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 44/2010 vp
Valmistunut

10.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3., 6.-11., 13., 15.-18., 20.-27., 29.-32., 34., 36.-51.,53., 55.-60. ja 63.-66. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina. että 1., 2., 4., 5., 12., 14., 19., 28., 33., 35., 52., 54., 61. ja 62. lakiehdotus hyväksytään muutettuina , että hyväksytään uusi 67. lakiehdotus , että lakialoitteet LA 36/2009 vp ja LA 110/2010 vp hylätään, ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 169/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 2 8-11
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 7 3,4
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 222/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​