LA 38/2000 vp

Lakialoite: Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kangas, Matti /vas

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2000 Päättynyt PTK 48/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/2001 vp
Valmistunut

16.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uudet 3. ja 4. lakiehdotukset, että lakialoitteet LA 38/2000 vp ja LA 20/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2001 Päättynyt PTK 136/2001
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

25

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 114/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot