LA 38/2012 vp

Lakialoite: Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 10 ja 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 10 ja 20 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Hemmilä, Pertti /kok

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2012 Päättynyt PTK 79/2012
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta