Valtiopaivaasia LA 39/1995

LA 39/1995 vp

Lakialoite: Laiksi epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

05.10.1995

Kansanedustaja

Aula /Kesk

Muita allekirjoittajia

108

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1995 Päättynyt PTK 76/1995 1994

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 6/1997 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

TJ 18 b §, kohta 5 b

Asiasanat