Valtiopaivaasia LA 4/2004

LA 4/2004 vp

Lakialoite: Laki vaalilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

11.02.2004

Kansanedustaja

Jansson, Roger /r

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2004 Päättynyt PTK 16/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2004 vp
Valmistunut

11.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 4/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2004 Keskeytetty PTK 25/2004 3
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 6
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2004 Päättynyt PTK 29/2004 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 1/2004 vp

​​​​