LA 4/2011 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Karhu, Saara /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2011 Keskeytetty PTK 35/2011
21.09.2011 Päättynyt PTK 37/2011
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2012 vp
Valmistunut

23.05.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 4/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2012 Keskeytetty PTK 58/2012
01.06.2012 Päättynyt PTK 60/2012 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2012 Keskeytetty PTK 61/2012
06.06.2012 Päättynyt PTK 62/2012 1
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 16/2012 vp