Valtiopaivaasia LA 40/2005

LA 40/2005 vp

Lakialoite: Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Päätökset

1. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Aloite jätetty

Pvm

12.04.2005

Kansanedustaja

Salo, Petri /kok

Muita allekirjoittajia

21

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2005 Päättynyt PTK 39/2005 9
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2. ja 3. lakiehdotus, että lakialoite LA 40/2005 vp hylätään ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2005 Päättynyt PTK 79/2005 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Keskeytetty PTK 80/2005 14
22.06.2005 Päättynyt PTK 81/2005 5 26-28
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 17/2005 vp