LA 41/1993 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi metsästyslain 35 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi metsästyslain 35 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Vuorensola /Kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 116/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3351

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 245/1993 vp

Asiasanat