LA 41/2006 vp

Lakialoite: Tiemaksulaki

Päätökset

1. Tiemaksulaki

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Tiemaksulaki

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pulliainen, Erkki /vihr

Muita allekirjoittajia

43

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.2006 Päättynyt PTK 56/2006
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 17/2006 vp
Valmistunut

13.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esityksen lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoite hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2006 Päättynyt PTK 104/2006
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2006 Päättynyt PTK 106/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 109/2006 vp