LA 41/2013 vp

Lakialoite: Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kiviranta, Esko /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2013 Päättynyt PTK 97/2013
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/2014 vp
Valmistunut

06.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 41/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2015 Keskeytetty PTK 167/2014
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.2015 Keskeytetty PTK 173/2014
14.03.2015 Päättynyt PTK 175/2014 1
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 364/2014 vp