LA 43/2011 vp

Lakialoite: Laki kaupanvahvistajista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kaupanvahvistajista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kaupanvahvistajista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kurvinen, Esko /kok

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

26

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2014 vp
Valmistunut

04.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite 43/2011 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.2014 Päättynyt PTK 20/2014
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2014 Päättynyt PTK 22/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 212/2013 vp