Valtiopaivaasia LA 43/2012

LA 43/2012 vp

Lakialoite: Laki ajokorttilain 72 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ajokorttilain 72 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ajokorttilain 72 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

18.09.2012

Kansanedustaja

Soukola, Ismo /ps

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2012 Päättynyt PTK 95/2012 5
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 20/2012 vp
Valmistunut

04.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 40 § sekä 67-69 § muutettuina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 43/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2012 Päättynyt PTK 124/2012 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012 9
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012 5
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 144/2012 vp

​​​​