LA 44/2009 vp

Lakialoite: Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Sihto, Paula /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.2009 Päättynyt PTK 62/2009
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/2009 vp
Valmistunut

05.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi nimike ja 1-4 § muutettuina, että lakialoite LA 44/2009 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.2009 Keskeytetty PTK 107/2009
18.11.2009 Päättynyt PTK 108/2009 3
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 84/2009 vp