Valtiopaivaasia LA 44/2010

LA 44/2010 vp

Lakialoite: Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

10.06.2010

Kansanedustaja

Söderman, Jacob /sd

Muita allekirjoittajia

5

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2010 Päättynyt PTK 67/2010 19
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 44/2010 vp pohjalta muutettuna, ja että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Keskeytetty PTK 152/2010 2
10.02.2011 Keskeytetty PTK 153/2010 2
11.02.2011 Päättynyt PTK 154/2010 2 2-6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Keskeytetty PTK 155/2010 1
16.02.2011 Päättynyt PTK 156/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Lakiehdotukset hyväksyttiin lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 60/2010 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.04.2011

Asian jatkokäsittely

HE 60/2010 vp