LA 45/2001 vp

Lakialoite: Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n ja työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3. Laki työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Puisto, Virpa /sd

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.2001 Päättynyt PTK 62/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/2001 vp
Valmistunut

17.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 27 b § muutettuna ja että lakialoitteet LA 156/1999 vp, LA 149/2000 vp, LA 45/2001 vp ja LA 46/2001 vp hylätään sekä että toimenpidealoitteet TPA 233/2000 vp, TPA 239/2000 vp, TPA 77/2001 vp ja TPA 136/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2001 Keskeytetty PTK 122/2001
26.10.2001 Päättynyt PTK 123/2001 2-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2001 Keskeytetty PTK 124/2001
07.11.2001 Päättynyt PTK 125/2001 1
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 153/2001 vp