Valtiopaivaasia LA 45/2003

LA 45/2003 vp

Lakialoite: Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
701/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

23.05.2003

Kansanedustaja

Kalli, Timo /kesk

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2003 Päättynyt PTK 29/2003 14
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 5/2003 vp
Valmistunut

06.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin lakialoitteen mukaisena, paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/2003 vp
Valmistunut

05.06.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 34/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2003 Päättynyt PTK 35/2003 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2003 Keskeytetty PTK 40/2003 3
17.06.2003 Päättynyt PTK 41/2003 3 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.06.2003

Kirjelmä
EK 19/2003 vp

​​​​