Valtiopaivaasia LA 46/2000

LA 46/2000 vp

Lakialoite: Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

07.04.2000

Kansanedustaja

Bremer, Klaus /r

Muita allekirjoittajia

22

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2000 Päättynyt PTK 58/2000 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/2001 vp
Valmistunut

08.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteeseen 46/2000 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2001 Päättynyt PTK 77/2001 7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2001 Keskeytetty PTK 83/2001 15
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001 3 20
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 189/2000 vp

Asiasanat

​​​​