Valtiopaivaasia LA 46/2007

LA 46/2007 vp

Lakialoite: Laki vakuutussopimuslain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vakuutussopimuslain 16 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vakuutussopimuslain 16 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

14.06.2007

Kansanedustaja

Seurujärvi, Janne /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.2007 Päättynyt PTK 55/2007 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2010 vp
Valmistunut

12.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4, 6 a, 13 ja 20 a § muutettuina ja että lakialoite LA 46/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.2010 Päättynyt PTK 25/2010 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2010 Päättynyt PTK 28/2010 11
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 63/2009 vp

​​​​