LA 47/2002 vp

Lakialoite: Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kuosmanen, Pekka /kok

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2002 Päättynyt PTK 50/2002
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 25/2002 vp
Valmistunut

27.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 6. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen sisältyvä 5. lakiehdotus hylätään, että 1., 2. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus ja että lakialoite LA 47/2002 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2002 Päättynyt PTK 146/2002
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 148/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 33/2002 vp