LA 47/2011 vp

Lakialoite: Laki valtion eläkelain 14 §:n ja työntekijän eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtion eläkelain 14 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki työntekijän eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki valtion eläkelain 14 §:n muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tossavainen, Reijo /ps

Muita allekirjoittajia

9

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/2012 vp
Valmistunut

07.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 47/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2012 Keskeytetty PTK 110/2012
16.11.2012 Päättynyt PTK 112/2012 14
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2012 Keskeytetty PTK 113/2012
21.11.2012 Päättynyt PTK 114/2012 3,4
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 77/2012 vp