LA 48/1993 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi kiinteistöverolain 22 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi kiinteistöverolain 22 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Mäkelä /SMP

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3780

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 159/1993 vp