LA 48/1997 vp

Lakialoite: Laiksi työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kekkonen, Antero /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1997 Päättynyt PTK 82/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 88/1997 vp