LA 49/2002 vp

Lakialoite: Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Hyssälä, Liisa /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2002 Päättynyt PTK 70/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta