LA 5/1992 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Vehkaoja /SDP

Muita allekirjoittajia

14

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

475

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 216/1991 vp